biuro@dolmar.pl
+48 62 79 128 50

Nasze porady

Alt Full Image
Hits: 2081

WSKAZÓWKI NA TEMAT PIELĘGNACJI MEBLA

Prosimy o stosowanie n/w uwag w celu właściwego użytkowania mebli: Do odkurzania używać czystej suchej ściereczki. Jeśli meble wymagają dokładniejszego czyszczenia należy użyć zwilżonej ściereczki a następnie wytrzeć je do sucha. Błyszczące części metalowe i szklane czyścić dostępnymi w handlu środkami, aby odzyskać pierwotny połysk. Następnie metal wytrzeć suchą ścierką a szkło polerować
miękkim nie pylącym papierem. UWAGA! Nie używać środków żrących, szorujących "nieznanych Sprayów" z wyjątkiem wyraźnie znakowanych przeznaczonych do tego celu.